8 Marsi në Urban Lab

Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, qendra UrbanLab në bashkëpunim me Gruaja dhe Femija ne Fokus (GFF) kanë realizuar një event shumë të rëndësishëm për gratë në zonën e Divjakës. Në event kishte pjesëmarrje  të grave të zonës duke respektuar rregullat në fuqi për Pandeminë. Qendra ka aktivizuar një shërbim psikosocial me një psikolog dhe punonjës social falë shoqatës GFF e cila adreson nevojat e grave në 5 komunat e Bashkisë Divjakë.

Nisma po mbledh shumë aderime dhe mbështetje nga gratë vendase, të cilat prej kohësh po kërkonin për një hapësirë të kushtuar vetëm për to, një vend për të folur dhe ndarë me profesionistë problemet e tyre, por edhe për të shoqëruar dhe planifikuar iniciativa në mënyrë që të përmirësojnë cilësinë e jetës së grave nga Divjaka.

Këto evente realizohen me qëllim përmbushje së misionit social të UrbanLab Center me vëmendje të veçantë ndaj grave.

Recommended Posts