The international day of volunteering, the young people of UrbanLab plant 100 pine trees in Darëzeza

Në ditën ndërkombëtarë të vullnetarizmit të rinjtë e qendrës UrbanLab bashkë me grupin rinor të Qendrës Epoka e Re mbollën në Darëzezë 100 fidan pishe për të ndihmuar zonën nga erozioni.

Vullnetarizmi mbetet një koncept i rëndësishëm për jetën në komunitetet dhe brezat e rinj gjithmonë e më shumë kanë nevojë të ndjekin shembuj pozitiv për të kontribuar në jetën sociale.

UrbanLab është duke mbështetur të rinj në Divjakë nëpërmjet aktiviteteve, trajnimeve dhe nismave të ndryshme për t’i fuqizuar ata në mënyrë që të jenë më të përfshirë në jetën sociale të Divjakës dhe për të aksesuar tregun e punës në të ardhmen

Recommended Posts