Projekte

UrbanLab do të jetë pjesë në vitet e ardhshme e projekteve prioritare për zonën dhe mbështetje për Bashkinë Divjakë për të aksesuar fondet nëpërmjet programeve të Bashkimit Evropian dhe programeve të tjera.

Viti 2021 do të shohë zbatimin e dy projekteve të tjera nga fondet e programit IADSA dhe  Fondazioni Intesa San Paolo ne Milano.