SOCIALE

Progamet për të rinj (Kurset)

Në fillimet e saj Qendra UrbanLab ka organizuar kurse dhe trajnime për fëmijët dhe të rinjtë e zonës. Zhvillimi i fëmijëve dhe të rinjve është një prej shtyllave kryesor ku mbështet programi i Urban Lab Divjake nje projekt i financuar nga Fondi i Bamiresise Intesa San Paolo.

Gjatë kësaj periudhe Janr 2021- Shkurt 2022 të rinjtë që janë përfshirë në qendrën UrbanLab kanë pasur mundësinë të trajnohen për komunikimin publik dhë përdorimin e mediave sociale në mënyrë që të promovojnë sa më mirë qendrën UrbanLab dhe zonën ë Divjakës në tëtësi. 

Një nga prioritetet e qendrës UrbanLab është rritja kapaciteteve e fëmijëve dhe të rinjve për të akesuar tregun e punë. Për të mbështetur sa më shumë të rinjtë e zonës që prej muajit Janar 2021 kanë filluar të zhvillohen kurset e e teknologjisë së informacionit dhe gjuhe te huaja.

Programet për gratë

.

Gjatë vitit 2019 – 2020 në bashkëpunim me Gruaja dhe Femija ne Fokus jane realizuar nje sere takimesh , ku jane evidentuar problematika te shumta me baze gjinore.

Pikerisht nga keto takime u be e mundur prezantimi i nje projekti ne FONDIN E BAMIRESISE INTESA SAN PAOLO dhe nje Janar te 2021 ky projekt mori jete duke ofruar asistence psikosociale grave ne nevoje ,vecanerisht dhunes ne famijle. Takime si individuale edhe ne grup behen te mundur prej punonjeses sociale te projektit znj.Fatjona Budani dhe Psikologes Elda Sinani. Gjithashtu Vilma Rrudha avokate ofron sherbim ligjore per keto gra ne nevoje.