SOCIALE

Progamet për të rinj (Kurset)

Në fillimet e saj Qendra UrbanLab ka organizuar kurse dhe trajnime për fëmijët dhe të rinjtë e zonës. Zhvillimi i fëmijëve dhe të rinjve është një prej shtyllave kryesor ku mbështet programi i UrbanLab.

Gjatë vitit 2019 – 2020 në bashkëpunim me Qendrën Epoka e Re është realizuar parlamenti rinor ku qindra të rinj nga Divjaka janë angazhuar për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre.

Gjatë kësaj periudhe të rinjtë që janë përfshirë në qendrën UrbanLab kanë pasur mundësinë të trajnohen për komunikimin publik dhë përdorimin e mediave sociale në mënyrë që të promovojnë sa më mirë qendrën UrbanLab dhe zonën ë Divjakës në tëtësi. Në vijim të kësaj nismë gjatë muajve tetor –dhjetor 2020 shumë të rinj nga zona e Divjakës u angazhuan në kokursin Divjaka ime.

Një nga prioritetet e qendrës UrbanLab është rritja kapaciteteve e fëmijëve dhe të rinjve për të akesuar tregun e punë. Për të mbështetur sa më shumë të rinjtë e zonës që prej muajit tetor 2020 kanë filluar të zhvillohen kurset e e teknolisë së informacionit. 

Programet për gratë

Në fillimet e saj Qendra UrbanLab ka organizuar kurse dhe trajnime për fëmijët dhe të rinjtë e zonës. Zhvillimi i fëmijëve dhe të rinjve është një prej shtyllave kryesor ku mbështet programi i UrbanLab.

Gjatë vitit 2019 – 2020 në bashkëpunim me Qendrën Epoka e Re është realizuar parlamenti rinor ku qindra të rinj nga Divjaka janë angazhuar për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre.

Gjatë kësaj periudhe të rinjtë që janë përfshirë në qendrën UrbanLab kanë pasur mundësinë të trajnohen për komunikimin publik dhë përdorimin e mediave sociale në mënyrë që të promovojnë sa më mirë qendrën UrbanLab dhe zonën ë Divjakës në tëtësi. Në vijim të kësaj nismë gjatë muajve tetor –dhjetor 2020 shumë të rinj nga zona e Divjakës u angazhuan në kokursin Divjaka ime.

Një nga prioritetet e qendrës UrbanLab është rritja kapaciteteve e fëmijëve dhe të rinjve për të akesuar tregun e punë. Për të mbështetur sa më shumë të rinjtë e zonës që prej muajit tetor 2020 kanë filluar të zhvillohen kurset e e teknolisë së informacionit.